Thursday, 01/12/2022|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử TRƯỜNG THCS SƠN LỘC
 • Trần Phương Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên (Tổ trưởng)
  • Điện thoại:
   01666.126.776
 • Ngô Thị Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên (Tổ phó)
  • Điện thoại:
   0974.141.758
 • Lê Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0989.243.891
 • Ngô Thị Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01656.420.654
 • Đào Thị Họa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0974.691.348
 • Đào An Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0974.797.779